Fjärrkontroll till terrassmarkis

Om du väljer en motorstyrd markis, ingår en fjärrkontroll.

Para ihop fjärrkontroll med motor

För att din fjärrkontroll och din markis ska kunna tala med varandra, måste de paras ihop.

Gör så här:

 1. Tryck på fjärrkontrollens "upp-knapp" och "ned-knapp" samtidigt.
 2. Markisen svarar med ett ryck - programmeringsläget är öppnat.
 3. Vänd på fjärrkontrollen
 4. Använd en penna eller liknande och tryck med denna i programmeringshålet.
 5. Markisen svarar med ett ryck - fjärrkontroll och markis är sammankopplade.
 6. Du kan nu använda fjärrkontrollen med din markis

Fjärrkontroll - SIMU

Då vi på 140kvadrat har markismotorer från två olika företag börjar vi här med SIMU och nedan följer Somfy.

Använd fjärrkontrollen så här

 • Kör ut markisen med ned-knappen (längst ned)
 • Kör in markisen med upp-knappen (längst upp)
 • Stoppa markisen med stopp-knappen (mitten)
 • Markisens ändlägen är förprogrammerade från fabrik.

Att tänka på

 • Mellan två olika motorer måste avståndet vara minst 20 cm.
 • Avståndet mellan motorn och fjärrkontrollen måste vara minst 30 cm.
 • Markisen har en jordad stickkontakt, som ska kopplas i jordat uttag.
 • Elektronik som använder samma frekvens (433,42 MHz) kan störa markismotorn och fjärrkontrollen. Det kan exempelvis röra sig om en trådlös telefon.

Fjärrkontroll Telis 1 Pure - Somfy

Fjärrkontroll Telis 1 Pure för motorer från Somfy är en smidig och lättanvänd fjärrkontroll.

Använd fjärrkontrollen såhär

 • För att köra ut markisen använder du NED-knappen.
 • För att köra in markisen använder du UPP-knappen.
 • Du stoppar knappen med knappen i mitten.

För my-position

För att programmera ditt mellanstopp:

 1. Kör markisen till sitt övre läge med UPP-knappen
 2. Tryck samtidigt på NED-knappen och my-knappen till markisen börjar röra sig, släpp då knapparna.
 3. Stoppa markisen vid ditt favoritläge och håll där in my-knappen till motorn svarar med en rörelse.
 4. Nu är ditt my-läge installerat.
 5. För att radera ditt mellanstopp.
 6. Tryck på my-knappen för att komma till ditt favoritläge.
 7. Tryck på my-knappen tills motorn svarar med en rörelse.
 8. Nu är ditt my-läge raderat.

Fjärrkontroll Telis Soliris - Somfy

Fjärrkontrollen Telis Soliris styr sol- och vindautomatik och har därför ett par knappar extra att välja mellan utöver de funktioner som finns på Telis 1 Pure..

Jag vill läsa mer om sol- och vindautomatik och de olika automatiklägena

För manuell styrning

För att starta användning av markisen, tryck kort på fjärrkontrollens tangenter.

För att ändra automatiklägen

För att avläsa automatikläge; tryck kort på automatiklägestangenten och då tänds aktuell indikering.

För att ändra automatikläge: tryck ner automatiklägestangenten till markisen rör sig. När den andra lampan lyser har du bytt läge. För att byta igen - upprepa proceduren.

För att ställa in din favoritposition

För att programmera ditt mellanstopp se punkten 'För my-position' ovan.