Justera lutning för din terrassmarkis

Terrassmarkisens lutning kan justeras steglöst mellan 4° och 60°. Att ändra lutningen är inte nödvändigt, då vi levererar Rivieras markiser med en förinställd lutning på 15°. En lutning på minst 15° är rekommenderad för effektiv vattenavrinning. Av den anledningen påverkas även garantin, om du väljer en mindre lutning än 15°.

Justera lutning för din terrassmarkis

Hur stor lutning?

Hur mycket du vill att markisen ska luta, påverkar tillvägagångssättet för att justera lutningen.

Upp till 35° lutning

 1. Kör ut markisen helt.
 2. Tag bort plastskyddet på övre arminfästningen.
 3. Lossa lätt på de båda muttrarna (19 mm).
 4. Avlasta markisens arm, för på så vis avlastar du infästningen.
 5. Skruva på ställskruven (5 mm insexnyckel).
 6. Lägg vattenpass på frontprofilen och justera exakt.
 7. Skruva åt muttrarna igen.
 8. Återmontera plastskyddet på armfästet.

Mer än 35° lutning

 1. Kör ut markisen helt.
 2. Tag bort plastskyddet på övre arminfästningen.
 3. Lossa lätt på de båda muttrarna (19 mm).
 4. Säkra armarna, för att avlasta infästningen.
 5. Lossa den bakre bulten helt och montera den i det övre hålet.
 6. Skruva på ställskruven (5 mm insexnyckel).
 7. Lägg vattenpass på frontprofilen och justera exakt.
 8. Skruva åt muttrnarna igen.
 9. Återmontera plastskyddet på armfästet.