Måttagning för terrassmarkis

Innan du vet hur stor markis du behöver, måste mäta och bestämma var markisen ska monteras. Här förklarar vi hur du ska mäta, så att du får en markis med de rätta måtten för just din uteplats.

Om du undrar något eller känner dig osäker, tveka inte att ringa våra rådgivare på 0770-220 600.

Kontakta oss för att få rådgivning och hjälp.

Måttagning

Bredden

Bredden bestämmer du utifrån vilka önskemål du har. Du bör ha en markis som är bredare än det utrymme du vill skugga, eftersom solen inte kommer direkt uppifrån.

Tänk på:

  • eventuell utebelysning och annat som kan sitta i vägen

Utfall (djup)

Utfallet innebär hur långt ut du vill att markisen ska nå. Markisens lutning påverkar hur långt ut markisen når, men vid den fabriksinställda lutningen på 15° är denna påverkan bara några centimeter.

Tänk på:

  • att utfallet bör vara större än det utrymme du vill skugga, eftersom solen inte kommer direkt uppifrån.
  • att för effektiv vattenavrinning, och giltig garanti, ska du ha en lutning på minst 15°, vilket också är förinställt från fabriken.

Vill du ha en större lutning än 15°?

Så påverkar lutningen utfallet


Höjden

Du kan välja att montera markisen direkt på väggen eller i takstolen. Montering i takstolen ger naturligtvis en bestämd höjd och du kan hoppa över det här steget.

Om du monterar markisen på väggen kan du i större utsträckning välja hur högt den ska sitta, men vad som finns på väggen påverkar naturligtvis var du har möjlighet att sätta markisen. Ju större utfall du vill ha, desto högre upp behöver markisen sitta, om vuxna människor ska kunna gå under markisens lägsta punkt.

Exempel på mått

Om en person som är 180 cm lång ska kunna gå under markisens lägsta punkt och du använder den fabriksinställda lutningen på 15°:

  Utfall Höjd på vägg
A 150 231
B 200 244
C 250 257
D 300 270
E 350 293
Så påverkar markisens utfall hur högt den behöver sitta Så högt måste markisen sitta om en person på 180 cm ska kunna gå under lägsta punkten. Klicka för större bild!

Tänk på:

  • dörrar och fönster som ska kunna öppnas utåt
  • att inget är i vägen, som utomhusbelysning
  • om det finns lämpliga fästpunkter
  • att höjden beräknas exklusive kappan, som hänger ner

Om du behöver hjälp

Om du undrar något eller känner dig osäker, tveka inte att ringa våra rådgivare på 0770-220 600. Vi hjälper dig gärna!