Byta markisväv

Att tänka på vid byte av markisväv

Vävbyte är egentligen ingenting vi på 140kvadrat rekommenderar att man utför, utan att vara helt säker på markisens olika delars aktuella tillstånd. Många gånger sitter markisen dessutom ordentligt fast i konsolerna. Om något går sönder medan du arbetar med markisen, är det inte självklart att du enkelt kommer att få tag i rätt reservdel.

Det krävs ett omfattande ingrepp i markisens konstruktion och det finns risk att du skadar dig, markisen eller huset vid vävbyte. Var försiktig!

Vävbyte är inte en tjänst som 140kvadrat för tillfället kan erbjuda.

Varför byta väv?

Byte av markisväv kan för en del kännas aktuellt efter 5-7 år, och kan, exempelvis, föranledas av något av följande:

  • Att du vill förnya utseendet på din uteplats med en ny kulör
  • Att duken har blivit fläckig och ful
  • Att impregneringen har avklingat

Överväg att investera i en ny markis, istället för att bara byta duken.