Handhavande av markiser

Markiser är lätthanterade produkter, som aldrig behöver flyttas eller vinterförvaras. Viktigt är dock att du faktiskt känner till och efterföljer ett par enkla riktlinjer:

Handhavande

1. Veva aldrig upp markisen baklänges.

  • Väven ska rullas upp på ovansidan dukens rör för att inte riskera att ta skada.

2. Använd markisen endast som solskydd.

  • Regn och vind kan skada din markis och i förlängningen även ditt hus och människor, som visats i närheten.
  • Vår garanti täcker inte skador, som uppkommit av att markisen används felaktigt i regn och vind.
  • Om du ändå vill använda markisen i lättare regn. Se till att markisen har tillräcklig lutning, så att vattnet rinner av. Om markisväven blir vattenfylld, kommer den aldrig återgå till sitt ursprungliga tillstånd. Dessutom kan en vattenfylld markis i värsta fall knäcka markisen, eller få den att lossa från väggen, vilket kan ge stora skador.
  • Markisen ska inte vara utvevad i snö, då snöns tyngd lätt knäcker markisen.
  • Undvik att markisen är utvevad i vind på mer än 8 m/s. Markisen utgör ett stort vindfång och konstruktionen tål inte att hålla emot de krafter som uppstår vid starkare vind.
  • Veva alltid in markisen, när du inte är hemma. Regn och vind kan komma plötsligt.

3.OBSERVERA!

  • Gör aldrig några ingrepp på markisen, utan att först inhämta nödvändig information. Lossa aldrig vikarmen, utan att först kontakta leverantören.
  • Markisen är tung, och om konstruktionen lossnar vid felaktiga ingrepp, kan den skadas, eller i värsta fall skada människor. Det kan innebära livsfara.
Vidare läsning

Läs om skötsel

Min markismotor har gått sönder och markisen är utfälld. Vad ska jag göra?

Det händer mycket sällan att en markismotor går sönder så det är inget att oroa sig för. Skulle det mot all förmodan ske och markisen är utfälld får man använda sig av handkraft. Se till att ni är några stycken och tillsammans får ni trycka in markisarmarna och sedan binda fast dessa i infällt läge.

Det är mycket viktigt att ni är några stycken som gör detta då det är mycket kraft i armarna som kan skada personer eller föremål om de skulle flyga ut under åtgärden.

Min sol- och vindautomatik krånglar. Vad ska jag göra?

Om du har problem med din sol- och vindautomatik, hittar du information om felsökning via länken nedan.

Vidare läsning

Läs om felsökning sol- och vindautomatik