Montering fönstermarkiser

Här går vi igenom hur du monterar din fönstermarkis. Om du undrar något eller känner dig osäker, tveka inte att ringa våra rådgivare på 0770-220 600 .

Ta hjälp av våra montörer!

Vi erbjuder montering på en del orter i Sverige. Hör av dig, för att få reda på vad vi kan erbjuda på din ort! Klicka i rutan för offert, när du beställer din fönstermarkis, så hör vi av oss.
» Ring oss på 0770-220 600 eller fyll i vårt kontaktformulär!

Montering

Verktyg du behöver för att montera din fönstermarkis

 • 3mm borr
 • 5mm-borr
 • 10mm ringnyckel
 • 8mm ringnyckel
 • 5mm insexnyckel
 • Stjärnmejsel
 • Plattång
 • Tumstock
 • Penna
 • Vattenpass
 • Sax
 • Eventuellt pluggar för tegel- eller betongvägg
 • Eventuellt en 12 mm borr för genomföring

Kontrollera att detta följde med i ditt paket

 1. 2 kontroller
 2. Bandlås
 3. Skruv
Tillbehör R200

Steg 1. Sätt upp kassetten

 1. Välj plats för din markis, om du inte gjorde detta i samband med måttagning för din fönstermarkis.
 2. I paketet har du fått två konsoler. Förborra två 3 mm hål med jämnt avstånd. I dessa hål ska du fästa konsolerna.
 3. Skruva sedan upp konsolerna med det angivna avståndet mellan.
 4. Ta fram kassetten och haka fast den i konsolerna. (se bild)
 5. Kassetten ska nu skruvas fast. Passa in skruven i konsolen och skruva åt med en 10 mm ringnyckel.
 6. Nu bör kassetten vara på plats.
Placering av kassett

Steg 2. Sätt upp bandlåset

För att sätta upp bandlåset bör du ta ställning till huruvida du vill ha bandlåset inomhus eller utomhus.

Tillbehör till bandlås

 1. Bandlås
 2. Täckbricka
 3. Skruv
Tillbehör till bandlås R200

Montering av bandlås inomhus

Genom att montera bandlåset inomhus, slipper du gå ut för att fälla upp och ner din markis.

Börja utomhus
 1. Börja med att mäta ut borrhålet, som ska placeras ungefär 20 centimeter nedanför underkanten av kassetten.
 2. Borra hålet för markisbandet med 12 mm borr genom väggen.
 3. Dra igenom bandet genom det utvändiga brytrullebeslaget.
 4. Dra igenom markisbandet genom ytterväggen till insidan av väggen.
 5. Skruva fast det utvändiga brytrullebeslaget rakt framför det borrade hålet.
 6. Dra bandet genom bandstyrningsbrickan och fortsätt sedan att dra bandet genom det invändiga bandlåset.
 7. Skruva fast bandlåset samt bandstyrningsbrickan tillsammans över hålet i din vägg. Se till att det täcker hela hålet.
Fullfölj montringen inomhus
 1. Fäll ner din markis helt.
 2. Trä på bandknoppen på markisbandet och för den upp längs markisbandet.
 3. Gör en knut på markisbandet cirka 10 cm nedanför bandlåset. Släpp därefter ner knoppen så att den vilar på knuten. Klipp bort överskottet av markisbandet.
 4. Dra upp markisen igen om så önskas.

Montering av bandlås utomhus

Att montera bandlåset utomhus är enklare än att placera det inomhus.

 1. Bandlåset ska placeras 10-15 centimeter under kassetten.
 2. Borra ett 12 mm hål där du valt att placera bandlåset, borra helst snett uppåt så att vatten inte kan ta sig in.
 3. Centrera brytrullen över hålet och skruva fast det.
 4. Dra dragbandet genom täckbrickan och vidare genom bandlåset.
 5. Fäst bandknappen på dragbandet genom att göra en knut längst ut på dragbandet och placera knappen över.
Placering av bandlås

Steg 3. Sätt upp markisarmarna

Det är nu dags att sätta upp armarna som håller din markis uppe. Var mycket försiktig under denna del av arbetet då det är mycket kraft i markisarmarnas fjäder. Under detta moment kan det vara bra att vara två.

Mät

Lokalisera dropplisten på ditt fönster. Därifrån ska du mäta enligt listan nedan.

Armlängd Skruvhål 1 Skruvhål 2
60 cm 63,5 cm 55,5 cm
70 cm 73,5 cm 65,5 cm
80 cm 83,5 cm 75,5 cm
 1. Mät ut skruvhål 1. Är din markisarm 60 centimeter ska du mäta ut 63,5 centimeter från dropplisten och ner.
 2. 8 centimeter ovanför skruvhål 1 ska du märka ut skruvhål 2.
 3. Därefter spänner du fjädern efter behov, här rekommenderas mittersta läget.

Borra och skruva

 1. Förborra skruvhål 1 och skruvhål 2 med en 3 mm borr.
 2. Fäst skruv 1 till ¾ med en 8 mm ringnyckel och haka därefter fast armfästet i anordningen. (se bild)
 3. Skruva åt skruv 2 helt.
 4. Lyft markisarmen och drag åt skruv 1 fullt ut. (se bild)
 5. Upprepa samma procedur med nästa arm.

VIKTIGT! Släpp inte armen förrän du är färdig med alla steg! Det vill säga att insexskruven är på plats och åtdragen. Fjädern i armen kan orsaka personskada om du släpper den.

Skruva åt skruvhål 2 Skruva åt skruvhål 1

Skruva

 1. Därefter skruvar du in insexsskruven i armens överdel som du sedan hakar fast i frontprofilens spår. Frontprofilen är den del som är längst ut på markisduken och den del armen ska stödja.

  OBS! Insexsskruven sitter oftast redan fast i profilen, du behöver inte leta efter den, den ska endast skruvas åt.

 2. Se till att armen sitter rakt, drag fast insexsskruven så att armen sitter fast i frontprofilen.

Nu är din markis redo att användas!