ROT-avdrag vid montering

Du som privatperson får skattereduktion på 30 % av arbetskostnaderna för de renoverings- och tillbyggnadsprojekt som du utför i ditt hem. Det går utmärkt att utnyttja ROT-avdrag vid montering av markiser om arbetet beställs av ett företag som 140kvadrat (som har F-skattsedel).

Förutsättningar

  • Du kan maximalt göra avdrag för kostnader om totalt 50 000 svenska kronor per år
  • Du ska ha svenskt personnummer, vara minst 18 år gammal och vara obegränsat skatteskyldig i Sverige
  • Du ska äga minst 1 % av den fastighet var projektet utförs, och stå som ägare senast vid betalningsdatum
  • Din fastighet ska vara 5 år gammal eller äldre

ROT-avdraget får normalt sett utnyttjas av småhusägare, däribland kolonilott- och fritidsbostadsägare, samt bostadsrättsinnehavare. Hyresrätter inkluderas alltså tyvärr inte.

Bostadsrättsinnehavare kan inte utnyttja ROT-avdrag för montering av markis.

Notera att om det finns två ägare till fastigheten kan ni ansöka om ROT-avdrag för arbetskostnader som totalt uppgår till 100 000 svenska kronor (50 000x2).

Faktura-modellen

Faktura-modellen innebär att ROT-avdraget administreras av företaget som tillhandahåller tjänsten.

Det vill säga, 140kvadrat reducerar totalbeloppet för installationen redan innan du gör någon betalning. Först i efterhand ansöker 140kvadrat om resterande belopp hos Skatteverket.

Får vi av någon anledning avslag försöker vi i bästa mån, tillsammans med dig som kund förstå om det finns luckor i Skatteverkets uppgifter om dig och din fastighet. Visar sig avslaget om avdrag berättigat kommer 140kvadrat att efterfakturera kund avslaget belopp.

140kvadrat behöver:

När du gör din beställning av montering av markis så behöver vi på 140kvadrat två uppgifter av dig:

  • Ditt personnummer - ska vara ett svenskt personnummer
  • Fastighetsbeteckningen - för den fastighet var arbetet ska utföras

Om du inte har dessa uppgifter tillgängliga vid just beställningstillfället går det bra att återkomma med dem i efterhand. Ansökan om ROT-avdrag hos Skatteverket sker först efter att installationen är utförd och betald.

Räkneexempel

Totalkostnad för markis och installation
15 000 SEK

Arbetskostnad
3000 SEK

ROT-avdrag (30%)
3000 x 0,3 = 1000 SEK

Din totalkostnad
15000 – 1000 = 14 000 SEK