Garanti för våra kvalitetsprodukter

Garantier ges utöver vad som stadgas i Konsumentköplagen resp. Köplagen. Om inget annat anges, gäller garantivillkoren både privatpersoner och juridiska personer (såsom organisationer och företag).

Garanti, markiser

Riviera: 3 år om montör från 140kvadrat.se
2 års materialgaranti, om egen montering/egen montör

Totalgaranti

Med totalgaranti menas att om det uppstår fel på själva produkten eller ingående komponenter kommer en montör och ersätter den trasiga delen. Garantin gäller ej skador orsakade pga handhavandefel. Ej heller skador från yttre åverkan som t.ex. blixtnedslag eller skadegörelse. Korrekt handhavande formuleras i respektive bruksanvisning.

Om du anser att din produkt har ett fel, kan du kontakta oss på vår reklamationsida. Vi tillhandahåller reservdelar då eventuella fabrikationsfel inträffar, förutsatt att de använts normalt och installerats i enlighet med gällande normer.

Kundens ansvar

Kostnader för felsökning eller monteringsarbete där 140kvadrat.se inte informerats och i förhand godkänt att arbete skall utföras ersätts ej. Visar det sig att montören orsakat felet, ex genom felaktigt montage, måste montören själv stå för denna kostnad. Beror felet däremot på felaktigt handhavande kommer kunden själv att debiteras besöket. Garantin omfattar inte förbrukningsmaterial såsom filter etc.