Montering Mirro garderobssystem

Här hittar du anvisningar till hur du monterar din garderob. Om du vill ha hjälp kan du klicka i att du vill ha offert vid beställning eller kontakta våra rådgivare på 0770-220 600, för att höra efter vilka möjligheter som finns på din ort.

Några tips inför montering:

 • Markera var golvskenan ska sitta, innan skyddsfilmen dras bort
 • Montera inredning först. Bygg upp inredningen med sidor och hyllor innan du monterar delarna som ska sitta i, exempelvis trådkorgarna.

Montering

Välj vad du vill montera:

Garderobsinredning Skjutdörrar

Garderobsinredning Prestige - Monteringsanvisningar

Läs igenom alla stegen i monteringsanvisningen innan du börjar montera din garderobsinredning.

Genväg till specifika moment

Detta behöver du:

 • Såg
 • Hammare
 • Vattenpass
 • Skruvmejsel
 • Hyllbärare
 • Skruv

Montera stommar och hyllplan

Placera sidan på din garderobsinredning där du vill ha den. Ska den monteras mot en vägg fäster du den i väggen, annars fäster du kanten i en avslutningssida. Skruva därefter fast den.
Mät ut och bestäm var du ska placera dina hyllplan och skruva därefter fast de hyllbärare du har.
Placera hyllplanen på hyllbärarna.
Skruva fast hyllplanen i hyllbärarna.
Därefter tar du nästa vägg i garderoben och skruvar fast den i de hyllplan du har satt fast.
Har du flera väggar i inredningen upprepar du steg 2-5.
Sist av allt skruvar du fast den sista sidan i antingen en vägg eller i ytterligare en avslutningssida.

Låda

Läs igenom alla stegen i monteringsanvisningen innan du börjar montera dina lådor.

Ta lådans två sidor och baksidan. Därefter sätter du enkelt ihop dessa med ett klick.
I steg 2 är det dags att ta fram underdelen till lådan, skruvmejsel och skruv. Du för enkelt in botten på lådan i fållorna i lådans sida. Därefter skruvar du fast botten i sidornas bakre del.
Dags att ta upp framsidan på lådan där du ska fästa två hållare som du skruvar fast.
Klicka försiktigt i lådans framsida i sidodelarna.
Skruva fast lådans sidor i framsidan.
Placera skyddet på skruvarna.

Om du har en låda med softclose, hoppar du nu till steg 15. Om du har en högre låda, går du vidare med stegen nedan.


Högre låda

Om du har en högre låda, går du först igenom alla momenten för en låda och sedan fortsätter du med dessa anvisningar, för då krävs nämligen ytterligare moment.

Ta fram den långa sargen och sätt fast den i lådans ena sida. Därefter skruvar du fast sargen i lådans motsatta del.
Skruva fast sargen och se till att den sitter fast.
Haka fast sidhållarna på sargen vilket du gör genom att föra de rakt ner.
Klicka fast sidhållarna på båda sidor.
Se till att alla sidhållare sitter fast.
Trä över lådans extra sida över sarg och sidhållare.
Lådan är nu klar att användas.

För att fästa en låda med softclose, går du vidare med stegen nedan.


Fästa låda med Softclose i stommen

Om du har en låda med softclose, följer du dessa anvisningar för att fästa lådan i stommen. Se till att du har skruv, vattenpass och skruvmejsel redo.

Placera skenorna för lådan i den höjd du önskar. Se till att det blir rakt genom att använda ett vattenpass. Skruva därefter fast skenan.
Upprepa steg 15 på andra sidan.
Placera därefter lådan i skenorna och se till att den sitter fast ordentligt. Nu är din låda redo att användas.

Skjutdörrar Aluminiumprofiler Diamant - Monteringsanvisningar

Läs igenom alla stegen i monteringsanvisningen innan du börjar montera dina skjutdörrar.

Börja med att se till att alla delar har följt med i förpackningen och att du har de verktyg som behövs. Du behöver:
 • Skruvmejslar
 • Vattenpass
 • Blyertspenna
 • Kniv
 • Borr
 • Dörrstopp
 • Insexnyckel
 • En medhjälpare vid placering av dörrar.
OBS! Bär skjutdörrarna med båda händerna så att profilerna inte lossnar. (Se bild)
Börja med att förborra i taklisten. Detta gör du för att få märken på taklisten på sidan mot taket, som därmed inte blir synliga. Se bild för bra placering av dina borrhål. Har du Softclose gå nu vidare till Skjutdörrar för Softclose.
Skruva fast takskenan i taket med hjälp av din borr.
Din golvskena har två nedsänkningar och en upphöjning och takskenan har två likadana linjer. Se bild.
Efter du skruvat fast takskenan är det dags att prova ut dörren för att kunna placera golvskenan. Det är mycket viktigt att dörren placeras lodrätt.
Nu bör du mäta ut var golvskenan ska placeras. Använd vattenpasset för att se till att dörren placeras helt lodrätt. Märk därefter ut på golvet var du ska placera golvskenan. Glöm inte att markera med pennan på insidan av golvskenan. Detta för att slippa fula märken på golvet framför garderoben. Se även till att tak- och golvskena är placerade rätt i förhållande till varandra.
Ta därefter ut skjutdörren.
Vänd på golvskenan och ta bort skyddstejpen. Om du önskar minska påverkan på ditt golv är ett litet tips att inte ta bort allt skydd från tejpen, utan från tre olika, lika stora och väl utplacerade delar.
Sätt fast golvskenan.
Placera skjutdörren i först i takskenan och därefter golvskenan. Har du flera dörrar placeras dessa omlott, se information i bild.
För att se till att hjulen sitter rakt kan du justera dessa på sidan av din dörr. Placera därefter plattan över. OBS! Du ska kunna se halva hjulet för att skjutdörren ska kunna rulla ordentligt!
Innan du blir helt färdig är det dags att sätta fast dörrstoppet på dörren. Detta gör du genom att skruva fast det på dörrens ovansida med din insexnyckel (se bild).

Skjutdörrar med Softclose

Softclose innebär en ljudlös garderob och den gör dina stängningar mjukare. Med Softclose kommer du kunna stänga och öppna din garderob tyst och smidigt - den går som på räls.

Läs igenom alla stegen i monteringsanvisningen innan du börjar montera dina skjutdörrar. När du har beställt garderob från oss på 140kvadrat är det instruktionerna för Diamant du ska följa.

Börja med att se till att alla delar har följt med i förpackningen och att du har de verktyg som behövs.
Softclose fungerar med en fjäder i takskenan som mjukt stoppar dörren genom ett stopp man placerar överst på dörren. Se på rutan för Titan och Diamant i bilden. I denna ruta ser du hur fästet för stoppet ska placeras på dörren och hur stoppet endast ska skruvas lätt. Det underlättar för dig om du placerar fästet för stoppet på mitten på dörren.
Dra fjädern från vänster till höger för att göra den redo för hakas fast i stoppet på steg 4, men hoppa inte över steg 3.
Placera stödlisten i skenorna och skruva sedan två varv med insexnyckeln.
Se nu till att placera skenan för Softclose på rätt plats i takskenan. Du ser på bilden var den ska placeras i förhållande till kant och dörr. Skruva därefter fast den med insexnyckeln i takskenan. Se även till att den hakar fast i stoppet, se längst höger i bild.
Placera dörren för att prova ut var golvskenan ska placeras. Gå nu tillbaka till Skjutdörrar