Mät hemma inför ditt garderobsköp

Inför beställning och mätning av garderob

Innan du börjar kan det vara bra att fundera på följande:

Var ska du placera din garderob?

Placeringen av din garderob är väsentlig när det kommer till mätningen. Väljer du att placera den mellan två väggar är det oerhört viktigt att måtten stämmer så att golv- och takskena får plats mellan väggarna.

Vad är det viktigaste att tänka när jag mäter?

Hos oss på 140kvadrat kan du måttbeställa din garderobsinredning ner till minsta millimeter. - Mät därför noga och gärna minst tre gånger!

TIPS! Skriv ner mått och frågor

Om det uppkommer frågor under processens gång, är du mer än välkommen att ringa våra rådgivare på 0770-220 600.

Garderobsinredning - Mätning inför köp

Följ dessa steg för en så korrekt mätning som möjligt.

1

Börja gärna med att se om golv, tak och väggar är raka. Det gör du lättast genom att placera ett vattenpass mot golvet/taket/väggen du ska kolla.

2

Garderobsinredning hos oss på 140kvadrat är 510mm djup. Mät därför 510 mm ut från väggen på tre ställen för att veta var du ska mäta bredden. Väggar och tak är sällan raka, vilket innebär att linjen kan se rak ut, fast den inte är det egentligen. Använd gärna ett vattenpass till hjälp.

3

Nu är det dags att mäta hur bred garderobsinredning du bör beställa. Här är det mycket viktigt att du mäter noga, och mät på minst tre ställen för ett så precist mått som möjligt, eftersom väggar och tak sällan är helt raka. Kontrollera också så att inte utrymmet är smalare längst in. Om du får olika mått på de olika mätpunkterna, beställer du din garderob efter det minsta måttet, så att du kan vara säker på att garderobsinredningen får plats.

Vi rekommenderar att du mäter med laser, med en så kallad distansmätare. Detta för att få ett så precist mått som möjligt. Har du inte laser hemma, så rekommender vi ett byggmåttband. En tumstock kan inte ge ett lika precis mått som de två tidigare.

Exempel; Du har mätt ut bredden på tre ställen. Den översta mätningen visar 1234mm, mätningen i mitten visar 1330mm och det nedersta måttet mäter 1335mm. Då är det måttet 1234mm du ska beställa din garderob i.

4

Alla våra garderobsinredningar är 2040 mm höga. Om det är osäkert om den får plats bör du även här mäta på tre ställen och helst med laser, eftersom golv och tak sällan är helt raka.

5

Skriv ner måtten och gå vidare till mätning av skjutdörrar.

Skjutdörrar - Mätning inför köp

Platsen för dina skjutdörrar bör mätas 680 mm från den inre väggen. Detta för att kläderna ska få plats att hänga på sina galgar och för att lådor ska få plats att dras in och ut.

1

Börja gärna med att se efter om taket och golvet är plant. Det gör du lättast med ett vattenpass. Ska du mäta ut för en större garderob rekommenderas att mäta med vattenpasset på minst två ställen, för att se om det skiljer från en plats till en annan.

2

Du börjar med att mäta djupet; 680mm från den inre väggen på tre ställen. Detta för att se var skjutdörrarna ska placeras och var du ska mäta bredden och höjden någonstans. Markera ut detta mått.

3

Nu är det dags att mäta öppningsbredden på minst tre ställen, Vi rekommenderar att du använder en distansmätare för ett så precist mått som möjligt.

4

Nu är det dags att mäta öppningshöjden på dina skjutdörrar. Även öppningshöjden mäter du på minst tre ställen, då den ofta varierar, och du går efter det minsta måttet här med. Är det olika höjd så kan man komplettera skjutdörrarna med distansblock för nedbyggnad som placeras där dörrarna är som högst.

Om du har högt i tak

Om du har högt i tak kan du välja att regla ner taket för att få garderoben att passa in i ditt hem. Kontakta våra rådgivare på 0770-220 600 för mer information om detta!